Bina Yıkımı Nasıl Yapılır?

bandirma-bina-yikim

Bina Yıkım Hizmeti

Bina Yıkım Hizmetleri

Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de kentsel dönüşüp projeleri son dönemlerde yoğun bir şekilde gündeme gelen şehir düzenleme projeleri arasında yer almaktadır. Büyük şehirlerdeki yapılaşmanın daha çevreci ve daha düzenli bir görünüm ile yeniden oluşturulmasını sağlayan bunun yanı sıra depreme dayanıklı binaların yapımı için boş arazi meydana getiren kentsel dönüşüm projeleri, beraberinde bina yakım hizmetlerine duyulan ihtiyacın artmasını da getirmiştir.

Betonarme binaların yıkımı, çelik konstrüksiyon binaların yıkımı ve prefabrik binaların yıkımı hafriyat sektörünün ilgilenmekte olduğu bina yıkım işlemleri arasında yer almaktadır. Bina yıkımı son derece dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Can ve mal kayıplarının önlenmesi için son kontroller dikkatli bir şekilde yapılmalı ve bina yıkımı yapan firmaların risk sigortası gibi uygulamalarının bulunup bulunmadığı mutlaka bilinmelidir.

Bina Yıkımı Nasıl Yapılır?

Çeşitli yapıların ve bina yıkımında kullanılan teknikler çok çeşitlidir. Patlatma ile yapı yıkımı, elmasla yapının parçalarını keserek yıkım yapılması, ayırma yöntemi ile yıkım. Kepçenin ucuna bağlanan büyük bir güllenin yapıya vurulması ile yapılan yıkım ile en çok kullanılan bina yıkım tekniği olan kepçe gibi iş makinaları ile yapının parçalarının ezilmesi ve parçalanması ile yapılan yıkım teknikleri kullanımı genel olarak yaygın olan tekniklerdir.

Bu tekniklerden herhangi birisi tercih edilirken, binaların yan kısımlarının dolu olup olmadığına bakılır. Yan binalara zarar vermeden yapı yıkımı gerçekleştirilir. Aynı zamanda bina çevresinde iş makinalarının çalışabileceği alan kapasitesi de kullanılan tekniklerde belirleyici olmaktadır.

Bina Yıkımında Kullanılan Diğer Teknikler

Binalar, su jetleri, lazer ile bina parçalarının kesimi gibi yöntemler ile yıkılabilmektedirler. Parçaların ayrılması esasına dayanan lazer ile kesim yöntemi, daha gürültüsüz ve daha temiz bir işlemdir. Bina yıkımı yöntemlerinin ve ekipmanların yüksek standartlarda hizmet sunabilmesi günümüzün önemli hafriyat gereksinimleri arasında yer almaktadır.

Bina yıkım hafriyatı işleminde mikrodalga ve diğer ısıtma teknikleri ile de yıkım sağlanabilmektedir. İşlem sırasında binanın etrafı uyarı levhaları ile çevrelenmeli ve insanların yıkım bölgesinden uzak durması sağlanmalıdır. Aynı zamanda çalışanların iş güvenliği konusunda bilinçlendirilmeleri hafriyat sektörünün önemli kurallarından biridir.